top of page

Josef Tal - Exodus

Orchestra Now (2023)

Hia gia vinta la causa (Le Nozze di Figaro

Haifa Symphony Orchestra (2022)

Papagena Papagena Papagena (Die Zauberflöte)

Haifa Symphony Orchestra (2022)

Kaddish - Ravel

Ronen Foundation Gala (2022)

Prince Ali (Aladdin)

Buchmann Mehta Opera Ensemble (2019)

bottom of page